Praktické informácie aj úspešné príklady ... aj taký bol COST InfoDay 2019

Dňa 7. februára 2019 sa v zasadacích priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnilo podujatie COST Infoday 2019. Podujatie pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci so zástupcami programu COST, Centrom vedecko-technických informácií SR a Styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). Na podujatí vystúpili zástupcovia COST, MŠVVaŠ SR, úspešní účastníci v programe COST zo Slovenska a riaditeľ COST Association Dr Ronald de Bruin.

Informačný deň COST bol organizovaný s cieľom zvýšiť možnosti a vedomosti vedeckej, výskumnej obce a príslušných zainteresovaných strán a poskytnúť dostatok informácií o tom, ako program COST funguje; ako sa pripojiť k akcii COST a ako pripraviť úspešný a konkurencieschopný projektový návrh. Program podujatia bol obohatený aj o osobné skúsenosti a pohľady úspešných účastníkov v programe COST zo Slovenska.
Podujatia sa zúčastnilo približne 120 účastníkov.

Videozáznam, fotografie z podujatia a ukážky prezentácií rečníkov sú k dispozícii na oficiálnej stránke Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli.

Posledný update stránky: 2019-02-15 16:30