Pozývame vás na konferenciu COINTT 2023

logo COINTT


V dňoch 24. až 25. 10. 2023 vás pozývame na konferenciu COINTT 2023 (Coopaeration – Innovation – Technology Transfer) – najväčšie podujatie o transfere technológií, ochrane duševného vlastníctva, inováciách a podpore podnikania na Slovensku.

Nosnou témou konferencie budú „Biele miesta v inováciách a transfere technológií“. Prednášať budú významní domáci a zahraniční spíkri. Podujatie je určené pre vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, študentov, startupy, a ľudí, ktorí sa zaujímajú o novinky v oblasti inovácií, ochrany a komercializácie duševného vlastníctva či podnikania. 

Čo sa dozvieme na tomto ročníku konferencie COINTT 2023?

Zistíme, ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií, čo sa týka praxe. To je totiž i hlavný odkaz aktuálneho ročníka  najväčšieho podujatia organizovaného Centrom transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR). „Konferencia poskytne priestor pre diskusiu a výmenu názorov medzi odborníkmi na ochranu duševného vlastníctva, transferu technológií, inovácií a prepájania akademického a komerčného sveta,“ približuje Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR. Kľúčové témy odznejú počas dvojdňovej konferencie formou zaujímavých prednášok, prezentácií a panelových diskusií.

Cena za transfer technológií pre najlepších

Súčasťou podujatia COINTT je už tradične aj slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Aj v roku 2023 budú ocenené najlepšie inovácie a nové technické riešenia, ktoré do súťaže prihlásia zástupcovia akademických inštitúcií. Nominácie je možné prihlasovať až do 31. augusta 2023. Odborná porota následne rozhodne o víťazoch v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA A POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ.

Rezervujte si svoje miesto na podujatí ešte dnes a zaregistrujte sa na tomto linku.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Všetky informácie o podujatí nájdete na webovej stránke cointt.sk.

POZVÁNKA

COINTT 2023

Posledný update stránky: 2023-08-17 10:16