POZVÁNKA: Ergoterapiou bližšie k umeniu

Liečba prácou – ergoterapia sa dostáva čoraz viac do popredia ako alternatíva pri liečení rôznych chorôb. Hlavným terapeutickým prostriedkom  je zmysluplná činnosť alebo zamestnanie ľudí najrôznejšieho veku a ľudí s rôznym druhom postihnutia - fyzického, zmyslového, psychického či  mentálneho. Práve výsledky práce, ktoré vznikli v ergoterapeutických dielňach, konkrétne tkáčskej, keramickej, košikárskej či stolárskej, budú dominovať na výstave v levočskom Múzeu špeciálneho školstva.

Ergoterapiou bližšie k umeniu

(pozvánka)

Posledný update stránky: 2015-07-28 11:02