Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2018

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 13. 5. 2019 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, Bratislava.

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2018 

FOTOGALÉRIA 

Za rok 2018 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:

V kategórií Vedec roka

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov.

https://youtu.be/9ZTfQXJSriY

V kategórii Mladý vedecký pracovník

RNDr. Matej Baláž, PhD.

Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied v Košiciach

Za významný inovačný prínos a početné publikácie vo vednej oblasti „mechanochémia“ v roku 2018.

https://youtu.be/nDETGGFzpos 

V kategórii Inovátor roka

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove

Za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi.

https://youtu.be/wwwDaGT2Q00

V kategórii Technológ roka

Ing. Jozef Zohn

ASKOZVAR, s.r.o., Košice

Za zavedenie technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových konštrukcií a prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku.

https://youtu.be/vhVvYNjXcOQ

V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť „Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti“.

https://youtu.be/O1Gtv5doAd8

 

Partnermi podujatia sú spoločnosti SPPDatalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Parlamentný Kuriér.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2018 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk  v sekcii  Vedec roka SR.

Videomedailóny ocenených nájdete na YouTube CVTI SR (v sekcii Vedec roka SR).  

 

Posledný update stránky: 2019-05-13 17:17