Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2016

Cena Vedec roka 2016: (zľava) - Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., Ing. Mária Omastová, DrSc., prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.,Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností tento rok vyhlásili jubilejný 20. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2016.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Jubilejný 20. ročník oceňovania sa koná opäť pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Petra Plavčana.

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2016

fotogaléria - Vedec roka 2016    

LAUDATIO:

Prof. RNDr. Pavel Povinec,

Ing. Mária Omastová, DrSc.,

DrSc., doc. Ing. Radovan Hudák,PhD.,

prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.

Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING

Posledný update stránky: 2017-05-17 13:05