Poučky a vzorce z učebníc objasnia exponáty Centra vedy

Od dnešného dňa má verejnosť možnosť navštíviť jedinečné miesto, kde sa prelína zábava s učením v mene hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“.  V zážitkovom Centre vedy Aurelium je poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente.

"Celé centrum vedy je rozdelené do šiestich zón. Je to napríklad optika, zvuk, chémia,  matematika a podobne. Každá z nich obsahuje rôzne exponáty, ktoré si návštevníci môžu priamo vyskúšať. Mladšie ročníky - žiaci základných škôl, ale aj stredoškoláci, si v podstate všetky poučky a vzorce, ktoré vidia v knihách, môžu  prakticky overiť," konkretizuje Martin Smeja, vedúci Zážitkového centra vedy Aurelium.

Poučky a vzorce z učebníc objasnia exponáty Centra vedy 

FOTOGALÉRIA - Centrum vedy AURELIUM

www.aurelium.sk
Posledný update stránky: 2016-11-14 11:36