Populárno-náučný časopis Quark sa v novinových stánkoch prvýkrát objavil 1. septembra 1995

Od svojho vzniku sa prostredníctvom článkov odborníkov z jednotlivých vedných odborov usiluje prinášať overené informácie o svetových, ale predovšetkým slovenských novinkách z rôznych oblastí vedy a techniky formou prístupnou aj pre laickú verejnosť.
 
Mesačník Quark vznikol z prirodzenej potreby vzdelávania, pretože v slovenskej kultúre časopis takéhoto druhu absentoval. „Tak ako bez jednotlivých častí nie je možná existencia žiadnej matérie, ani bez nášho časopisu by slovenská kultúra nebola kompletná,“ napísal v prvom vydaní Quarku jeho zakladateľ Eduard Drobný, pričom narážal na pomenovanie časopisu podľa elementárnej častice. Vtedy asi netušil, koľko rokov sa časopis dožije a koľko generácií detí a dospelých svojimi článkami ovplyvní.

Populárno-náučný časopis Quark sa v novinových stánkoch prvýkrát objavil 1. septembra 1995  

Posledný update stránky: 2019-09-01 15:40