Podnikanie s poslaním. Prieskum zisťuje spoločné ciele a záujmy podnikov so spoločenským dopadom

Zistiť, aké sú záujmy organizácií s ohľadom na ich sociálne a ekologické ciele. To je zámer aktuálneho prieskumu medzinárodného projektu, ktorý má vybudovať sieť spolupracujúcich sociálnych a zodpovedných podnikov.         

Eviduje firma svoje sociálne a environmentálne ciele? Má ich vôbec? A aký je jej názor na podnikové stratégie, z ktorých má mať úžitok organizácia aj spoločnosť. Aj na takýto typ otázok sa pýta prieskum  medzinárodného projektu CE RESPONSIBLE. Zapojiť sa do krátkeho dotazníka môžu aj slovenské firmy.

„Zapojiť sa môže klasický podnik. Teda ten, ktorý je financovaný predovšetkým prostredníctvom trhu. Nemá síce sociálnu misiu zakomponovanú do obchodného modelu, ale môže tu mať zaradené prvky spoločenskej zodpovednosti a všeobecný záujem na realizáciu sociálnych cieľov. Na druhej strane, dotazník môže vyplniť aj sociálny podnik s vlastným poslaním pre vzdelávanie, zdravie, životné prostredie a podobne. Takéto organizácie sú financované aj z darov, dotácií alebo inými podobnými formami,“ konkretizuje k respondentom dotazníka Nina Bratková z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Do prieskumu medzinárodného projektu CE RESPONSIBLE sa CVTI SR zapojil ako člen partnerského konzorcia.

„CVTI SR je jedným z partnerov projektu. Celkom tvorí partnerské konzorcium jedenásť inštitúcií z desiatich krajín Strednej Európy. Projekt je realizovaný v rámci programu Central Europe. Má vybudovať sieť spolupracujúcich sociálnych a zodpovedných podnikov,“ konkretizuje k projektu Bratková.

Na doplnenie možno uviesť, že do termínu spoločensky zodpovedných podnikov sú zahrnuté aj mimovládne organizácie, asociácie a iné sociálne alebo dopadové podniky. Jedným z hlavných podnikateľských cieľov sociálnych podnikateľov je prekonať chudobu alebo jeden či viac problémov z oblasti vzdelávania, zdravia, prístupu k technológiám či životného prostredia,  s tým, že tie problémy  ohrozujú ľudí a spoločnosť.

Dotazník o spoločných cieľoch a záujmoch sociálnych podnikov a zodpovedných podnikov v strednej Európe je dostupný cez elektronický formulár.  

Posledný update stránky: 2020-06-09 10:46