Plné texty elektronických kníh vydavateľa Wiley-Blackwell

Registrovaní používatelia majú do 23. 10. 2013 prístup do plných textov týchto elektronických kníh:

Handbook of Biophotonics

Handbook of Measurement in Science and Engineering

Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering

Encyclopedia of Drug Metabolism and Interactions

Encyclopedia of Radicals in Chemistry, Biology and Materials

Supramolecular Chemistry

Plné texty uvedených titulov sú dostupné v databáze Wiley Online Library cez vzdialený prístup.

Posledný update stránky: 2013-09-27 11:06