Patrí k nehmotnému majetku v podnikaní. WEBINÁR k téme DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA už ZAJTRA aj v spolupráci v CVTI SR.

Naši kolegovia z Odboru transferu technológií poskytujú vedecko-výskumným inštitúciám, podnikateľským subjektom, ale aj širokej verejnosti služby na podporu ochrany duševného vlastníctva a jeho komerčného zhodnotenia. Aktuálne túto problematiku priblížia vo webinári Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní.

Technické riešenia, dizajny ochranné známky či ďalšie typy duševného vlastníctva (DV) predstavujú pre podnikanie významnú hodnotu. Ako tento nehmotný majetok podnikania chrániť, akú úlohu tu zohrávajú takzvané rešeršné služby, a aké konkrétne procesy sprevádzajú prenos DV do praxe priblíži webinár Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní.

Univerzitný vedecký park TECHNICOM ako organizátor podujatia si od CVTI SR objednal sériu prednášok, ktorých obsah je takpovediac na mieru. Prednášať bude náš lektor z Odboru transferu technológií, odborník na problematiku duševného vlastníctva - RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., ktorý je vedúcim Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva,“ konkretizujú z odboru.

Webinár Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní  je určený tak pre podnikateľov, ako aj záujemcov o podnikanie.

Uskutoční sa 28. apríla 2020, v čase od 14. 00 do 15.30 hod.

Na podujatie je potrebná registrácia. Následne bude záujemcovi doručený email s informáciami a odkaz, na ktorom môže webinár sledovať.

Webinár Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní je súčasťou aktivít medzinárodného projektu Enterprise Europe Network (EEN). CVTI SR je jedným z členov jeho partnerského konzorcia.

Ďalšie informácie k podujatiu sú dostupné aj na Národnom portáli pre transfer technológií (NPTT).

Posledný update stránky: 2020-04-27 12:15