Partner v projekte NPC hľadá expertov pre startupistov

Slovak Business Agency /SBA/, ktorá je partnerom CVTI SR v projekte - Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku I.etapa vyhlasuje výberové konanie.

Zapojiť sa môžu experti z rôznorodých oblastí, ktorí vedia poskytnúť poradenstvo záujemcom o podnikanie, začínajúcim podnikateľom resp. startupistom (napríklad v oblasti práva, financií, marketingu, inovácií, IT, technologických riešení a pod.)

PREČO?

SBA plánuje spustenie opatrenia zacieleného na podporu realizácie konkrétnych podnikateľských zámerov. Startupy, resp. začínajúci podnikatelia a záujemcovia o podnikanie môžu získať podporu vo forme konzultácií a odborného poradenstva, prípadne pomoci pri sprostredkovaní financovania. Predmetom podpory zo strany expertov bude najmä poskytovanie konzultácií a odborného poradenstva v súvislosti s prípravou inovatívnych  podnikateľských projektov/zámerov. Súčasťou úloh expertov bude aj vypracovanie odborného hodnotenia projektu/podnikateľského zámeru.

PODMIENKY ZAPOJENIA SA:

Zaslaný životopis a motivačný list na adresu agency@sbagency.sk

Vyplnený Online profil expert

Celé znenie ponuky si môžete prečítať na oficiálnej webovej stránke SBA

Nová výzva: Slovak Business Agency hľadá expertov pre startupistov

Posledný update stránky: 2015-01-28 10:51