OZNAM

Z dôvodu havárie plynu na Lamačskej ul. nebudú dňa 25.5.2016 od 13:00 hod. poskytované knižnično-informačné služby Centra vedecko-technických informácií SR.

Posledný update stránky: 2016-05-25 12:54