Odovzdali sme Cenu za transfer technológií 2016

Zvýšiť povedomie o práci vedeckých a akademických pracovníkov a podporiť prenos výsledkov ich výskumu do praxe je cieľom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Aktuálne sa odovzdali ocenenia štvrtého ročníka.

Cena za transfer technológií motivuje

fotogaléria

Posledný update stránky: 2016-10-06 17:05