Obnoviteľné zdroje energie a energetická účinnosť priemyselných procesov

Platforma INNOVMAT, poznatková aliancia e-nspiration (www.enspiration.eu) a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Vás pozývajú na seminár o súčasnom vývoji v oblasti efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie a s ním súvisiacom transfere poznatkov do priemyselnej praxe „Obnoviteľné zdroje energie a energetická účinnosť priemyselných procesov“.

Dátum: 27. marec 2014
Miesto: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Účasť na seminári je pre registrovaných a prijatých účastníkov bezplatná.
Registrácia: e-mail: ummsjerz@savba.sk
Jazyk: angličtina
Program a registrácia

Posledný update stránky: 2014-03-17 10:45