Objednaná záverečná práca je plagiát

Ak niekto pripraví konkrétny druh vysokoškolskej práce pre niekoho iného, a ten ju potom predloží ako svoje dielo, nie je to v súlade s akademickou etikou a integritou.

Ide o podvádzanie, je to jedna z foriem plagiátorstva. Takéto správanie podkopáva kvalitu a integritu danej osoby, školy, a aj celého vzdelávacieho systému.

Hovoríme tu o tzv. Contract Cheating – vysokoškolské práce na objednávku.

Dôležitú úlohu tu zohráva aj osveta, a preto 18. október 2017 bude v poradí už druhým medzinárodným dňom The 2nd  International Day of Action Against Contract Cheating, do ktorého sa môžu zapojiť vysoké školy.

Konkrétne informácie  a možnosť registrácie nájdete na webovej stránke  http://contractcheating.weebly.com/

Posledný update stránky: 2017-10-05 12:55