O víziách slovenského priemyslu odborne aj inovatívne

Spoznať inovačný potenciál Slovenska. Napojiť sa nové trendy a získať príležitosti na nový biznis. Toto všetko sa bude možné na jednom mieste a na jednom podujatí. Chystá sa biznis fórum, ktoré prezradí vízie slovenského priemyslu. 

Podujatie Slovak Industry VISION Day organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je partnerom podujatia. Odborníci  z CVTI SR priblížia, ako uspieť v európskych programoch na podporu vedy, a ako hľadať obchodných partnerov aj v medzinárodných „vodách.“

Jeden celý deň odpovedí, príležitostí, nových kontaktov a diskusie s odborníkmi z praxe, akademickej obce aj s potenciálnymi partnermi. Zároveň možnosť rozšíriť si biznis, získať najnovšie informácie zo svetových trhov, spoznať možnosti financovania projektov. A navyše vlastné inovatívne nápady prezentovať pred relevantným publikom.

Jedným slovom môžeme tieto fakty zhrnúť pod blížiace sa biznis fórum Slovak Industry VISION Day. Agentúra SARIO ho pripravila na 24. novembra 2022 v priestoroch rezortu X-bionic® sphere v Šamoríne.

Podujatie upozorní všetkých kľúčových hráčov významných pre priemysel, že smart technológie hýbu aj Slovenskom. Zároveň sa budú hľadať odpovede na to, ako vie slovenský priemysel spolupracovať s umelou inteligenciou, a aké sú jeho vízie v rámci priemyslu 5. 0? 

Ako partner podujatia bude súčasťou odborného programu aj poradenstvo zo strany Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Zameria sa na účasť v európskych programoch na podporu vedy a výskumu, ale predstaví sa európska sieť, ktorá je zdrojom zahraničných kontaktov aj pre slovenských podnikateľov či akademikov. Konkretizuje Matej Smrek, projektový manažér medzinárodného projektu Enterprise Europe Network (EEN) z CVTI SR:

„Naše špecializované poradenstvo zacielime predovšetkým na možnosti zapojenia sa do rámcových programov EÚ na podporu výskumu a inovácií. Ide napríklad o program Horizont Európa a jeho klaster 4 a 5. Poskytneme konzultácie pri výbere tematickej oblasti pre projektový zámer či skríning návrhov projektov a iné hodnotné informácie. Ďalšou oblasťou konzultácií bude sieť EEN. Priblížime základné informácie o sieti spolu s možnosťami využitia jej databázy pre vyhľadávanie medzinárodných partnerov, a to obchodných, technologických, ako aj výskumných.“ 

Registrácia na podujatie je spustená. Otvorená je do 10. novembra 2022. Vzájomné b2b rokovania si môžu záujemcovia vybrať od 10. do 17. novembra 2022. 


Slovak Industry VISION Day

ZAREGISTRUJTE SA

REGISTRÁCIA JE OTVORENÁ: do 10.11. 2022
VÝBER B2B ROKOVANÍ: 10.-17.11. 2022
PODUJATIE: 24.11. 2022

www.slovakindustryvisionday.com

Posledný update stránky: 2022-10-11 13:14