O programe Horizon Europe už aj v slovenčine

Nový rámcový program pre výskum, vývoj a inovácie na roky 2021 – 2027 bude niesť názov Horizont Európa (Horizon Europe, HEU). Pripravovaný program približuje aj brožúra v slovenskom jazyku.  

Horizont Európa je už 9. rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie. Navrhnutý je na obdobie rokov 2021 – 2027 a nadväzuje na doterajší program Horizont 2020 (H2020).

„Príprava Strategického plánu pre HEU na obdobie 2021 – 2024 v súčasnosti prebieha a mal by byť prijatý pred koncom roka 2020. Všetky informácie, ktoré záujemcovia nájdu v publikácii sú pred ich finálnym schválením. Rozpracované sú tu informácie o pripravovaných misiách, partnerstvách, implementácii i ďalšie, praktické informácie,“ konkretizujú z Kancelárie Národných kontaktných bodov pre H2020, z Centra vedecko-technických informácií SR.

HORIZON EUROPE,  Rámcový program pre výskum, vývoj a inovácie 2021 - 2027

Posledný update stránky: 2020-09-02 08:58