O otvorenej vede otvorene

Medzinárodný projekt OpenAIRE je projekt financovaný Európskou komisiou. Má za úlohu posilniť jej stratégie a pomôcť zainteresovaným výskumníkom a koordinátorom projektov, zorientovať sa v problematike Open Access publikovania a otvorenej vedy.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako takzvaný National Open Access Desk (NOAD) za Slovenskú republiku pre tento projekt,  pripravuje Národný workshop OpenAIRE, ktorý sa bude konať 23. októbra 2017.  

„Workshop je určený koordinátorom projektov H2020 a FP7, vedcom, knihovníkom, vydavateľom, politickým činiteľom, ako aj ďalším záujemcom o trend otvoreného prístupu. Na workshope odznejú témy ako OpenAIRE podpora sociálnych a technických prepojení umožňujúcich otvorenú vedu v Európe aj mimo nej či  Open Access v Horizont 2020. Venovať sa budeme aj  politikám na podporu otvorenej vedy a otvoreného prístupu na Slovensku, problematike takzvaných predátorov v publikovaní či  stále viac aktuálnym licenciám Creative Commons,“ hovorí Jozef Dzivák, vedúci sekcie Vedecká knižnica CVTI SR.

Kompletný program podujatia je dostupný na webovej stránke http://openaccess.cvtisr.sk/narodny-workshop-openaire/. Rovnako na tejto stránke nájdete i registračný formulár na podujatie.

Národný workshop OpeAIRE sa uskutoční v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.    

Posledný update stránky: 2017-10-10 09:42