Nový program, nová webová stránka

Chcete sa zorientovať v aktuálnom rámcovom programe EK pre výskum a inovácie či získať potrebné kontakty? Dôležité informácie vám poskytne nová webová stránka.

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spustila webovú stránku k novému Rámcovému programu pre výskum a inovácie Horizont Európa. Dostupná je v slovenskom jazyku a záujemcom poskytuje potrebný prehľad o možnostiach programu i zapojení sa do neho podaním projektu.

„Záujemcovia tu nájdu spracované informácie o programe, jeho štruktúre po jednotlivých pilieroch, oblastiach či klastroch. Novinkou sú Misie a Európske výskumno-inovačné partnerstvá. V časti Národné kontaktné body poskytujeme kontakty priamo na jednotlivé NCPs,“ konkretizuje Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z CVTI SR, Národnej kancelárie Horizontu.

Najnovšie informácie na webovej stránke prináša časť Aktuality či Podujatia, kde budú dostupné aj pozvánky na akcie organizované Národnou kanceláriou Horizontu. Sledovať ďalšie novinky je možné prostredníctvom prihlásenia sa na odber newslettra alebo na sociálnych sieťach kancelárie.

https://eraportal.sk/horizont-europa/

Posledný update stránky: 2021-03-03 15:43