NOVINKA: webová stránka strediska patentových informácií PATLIB

Stredisko patentových informácií PATLIB v CVTI SR  aktuálne spustilo novú webovú stránku:

patlib.cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2015-03-09 10:52