Nové e-zdroje vo fonde CVTI SR

Nové e-zdroje vo fonde CVTI SR obstarávané mimo národných projektov:

 • The BMJ, BMJ Journals Collection, BMJ Case Report – e-periodiká a prípadové štúdie z oblasti medicíny a zdravotníctva  
 • Sage HSS – viac ako 600 titulov z oblasti humanitných a sociálnych vied 
 • CRC Press – kolekcia 25 titulov e-kníh z oblasti strojárstva, nanotechnológií a i.
 • online periodikum Nano Letters 
 • online periodikum ACS Nano 
 • Emerald – kolekcie e-kníh Emerald eBooks Series Business, Management and Economics a Emerald eBooks Series Social Sciences

 

E-zdroje,  ktoré aj naďalej predplácame:

 • JoVE – Journal of Visualized Education (sekcie Biology a Science Education).
 • Emerald – kolekcie e-periodík Emerald EngineeringEmerald Management eJournals 175
 • EMBO Journal  - e-časopis z oblasti molekulárnej biológie
 • BioOne Complete – viac ako 190 e-titulov z oblasti biologických a ekologických vied
 • Nature – kolekcia 39 titulov e-periodík vydavateľstva Nature Publishing Group

 

E-zdroje z portfólia e-zdrojov CVTI SR sú dostupné pre registrovaných používateľov (fyzické osoby) prostredníctvom vzdialeného prístupu.

 

Viac informácií (vstup, registrácia, podmienky využívania a pod.):

EZPROXY.CVTISR.SK

 

Posledný update stránky: 2016-03-02 09:53