Nová Európska rada pre inovácie zafinancuje prelomový výskum a inovácie

Vedeli ste, že sa rozbieha nová Európska rada pre inovácie? Ako sa zapojiť či aké sú ďalšie možnosti inovačnej podpory aj našich, domácich projektov v európskom výskumnom priestore si môžete vypočuť od odborníkov. Pripravili informačný deň. 

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizuje aktuálne informačný deň k Európskej rade pre inovácie.

Európska rada pre inovácie (EIC) sa z pilotnej fázy v programe Horizont 2020 pretransformovala na samostatnú oblasť Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie. EIC poskytuje financovanie prelomových inovácií od fázy základného výskumu až po ich uvedenie na trh.

Základný prehľad o jej príležitostiach poskytne online podujatie, ktoré sa uskutoční v utorok 23. marca 2021 v čase 9:30 – 11:30. Súčasťou programu sú prezentácie zástupcov Národnej kancelárie Horizontu, CVTI SR.

„Národné kontaktné body tu napríklad priblížia aké schémy EIC ponúka, ako je možné stať sa súčasťou akcelerátora pre najlepšie európske technologické firmy či akú podporu získali excelentné firmy z národných zdrojov,“ približuje Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z CVTI SR, Národnej kancelárie Horizontu.

Na podujatie je potrebné sa registrovať. Registrácia je otvorená do 22. marca 2021 12:00.

programe podujatia informuje oficiálna webová stránka Národnej kancelárie Horizontu.

Posledný update stránky: 2021-03-16 10:19