NESKÚMAJTE VYSKÚMANÉ. Využitie rešeršných služieb vo vedeckej praxi

Stredisko patentových informácií PATLIB v CVTI SR Vás pozýva 9.apríla 2014 na workshop o využití rešeršných služieb vo vedeckej praxi, ktorý sa uskutoční v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológii na Slovensku - NITT SK .

Viac informácií

Posledný update stránky: 2014-03-28 15:10