Nepočujúci, nevidiaci či inak znevýhodnení majú rovnako veľa možností ako spoznávať svet okolo. Akým spôsobom, priblížia nové vzdelávacie programy levočského Múzea špeciálneho školstva.

Múzeá už dávno iba nearchivujú zbierkové predmety. Širokej verejnosti nepredstavujú len históriu. Čoraz častejšie hovoria o prítomnosti či dokonca budúcnosti. V takomto duchu pracuje aj Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. Najnovšie prichádza so vzdelávacími programmi, ktoré okrem zážitkov ponúknu najmä aktuálny pohľad na svet sluchovo, zrakovo či inak znevýhodnených.

„Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je otvorené každému, kto sa chce dozvedieť o špeciálnom školstve, a teda o výchove a vzdelávaní nevidiacich, nepočujúcich, mentálne či telesne znevýhodnených. Keďže táto problematika je veľmi rozsiahla, týkajúca sa mnohých znevýhodnení či porúch učenia, rozhodli sme sa pripraviť špeciálne, zážitkovo-vzdelávacie programy zamerané vždy len na jedno konkrétne znevýhodnenie,“ približuje nové aktivity Múzea špeciálneho školstva v Levoči jeho vedúca Štefánia Petreková.

V rámci jednej hodiny majú žiaci a študenti možnosť získať nielen množstvo informácií týkajúcich sa danej problematiky. Pridanou hodnotou má byť možnosť konkrétne špeciálne pomôcky si aj vyskúšať a zapojiť sa do zážitkových aktivít.

Prvý z programov je venovaný nevidiacim. „Zážitkovo-vzdelávací program Braillovo písmo, ako ho nepoznáme zoznámi účastníkov s učebnými pomôckami, ktoré nevidiaci používali v minulosti, ale aj tými, ktoré im uľahčujú život dnes. Dozvedia sa napríklad to, ako sa nevidiaci učí čítať či ako sa pohybuje a orientuje v neznámom priestore pomocou vodiacej línie a slepeckej bielej palice,“ konkretizuje Elena Gurová, lektorka múzea. 

Program je určený rôznym vekovým kategóriám - žiakom materských a základných škôl a taktiež študentom stredných či vysokých škôl. Zážitkové aktivity budú účastníci riešiť v skupinách. Počas hodiny tak  spoznajú život ľudí so zrakovým znevýhodnením. Vďaka pripraveným pracovným listom sa oboznámia s Braillovým písmom.

Bližšie informácie a metodický list k programu je dostupný na webovej stránke múzea.

„Veríme, že vďaka tomuto programu získajú naši návštevníci nielen teoretické vedomosti z histórie i súčasnosti vzdelávania nevidiacich, ale zároveň pochopia prekážky, s ktorými sa zrakovo znevýhodnení dennodenne stretávajú,“ uzatvára k programu Braillovo písmo, ako ho nepoznáme, Viktória Bartková, ďalšia z lektoriek múzea.

Múzeum momentálne pracuje aj na ďalších zážitkovo-vzdelávacích programoch. Záujemcovia sa môžu tešiť na:Prekročme bariéru ticha (téma: nepočujúci, posunkový jazyk); Pochopme svet ticha a tmy (téma: hluchoslepí); Prečo nevidíme a nepočujeme (téma: zmyslové orgány – oko, ucho); Ľudské zmysly (téma: 5 ľudských zmyslov).

V múzeu pevne veria, že nová ponuka zážitkovo-vzdelávacích programov osloví a možno zároveň vzbudí zvedavosť a chuť i k osobnej návšteve.

Nepočujúci, nevidiaci či inak znevýhodnení majú rovnako veľa možností ako spoznávať svet okolo. Akým spôsobom, priblížia nové vzdelávacie programy levočského Múzea špeciálneho školstva.


Upozornenie: V súvislosti s ochorením COVID-19 a na základe vyhlásených opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom SR a našim zriaďovateľom Centrom vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Múzeum špeciálneho školstva v Levoči pristúpilo k uzatvoreniu svojich priestorov pre širokú verejnosť, a to v termíne od 10. marca až do odvolania. O znovuotvorení múzea Vás budeme informovať prostredníctvom LIMKY, našej webovej stránky i sociálnych sietí. V prípade akýchkoľvek otázok, ale aj prípadných rezervácií prehliadok nás môžete, počas pracovných dní, kontaktovať telefonicky alebo mailom.


Posledný update stránky: 2020-04-22 10:28