Návšteva prezidenta euroCRIS v CVTI SR

Dňa 22. 6. 2023 sa v CVTISR uskutočnila prednáška prezidenta medzinárodnej organizácie pre informácie o výskume euroCRIS Dr. Mgr. Jana Dvořáka.

Cieľom euroCRIS je spájať odborníkov na výskumné informácie všeobecne a najmä na informačné systémy o vede a výskume (Current Research Information System, skratka CRIS).

Poslaním euroCRIS je podporovať spoluprácu a zdieľanie znalostí v rámci výskumnej informačnej komunity a podporovať interoperabilitu výskumných informácií prostredníctvom európskeho štandardu CERIF. Ďalšie oblasti činnosti zahŕňajú zavádzanie systémov CRIS na inštitucionálnej aj národnej úrovni, budovanie a spájanie výskumných informačných infraštruktúr, príprava a šírenie  osvedčených postupov v oblasti interoperability systémov ale aj používanie a implementáciu noriem v systéme CRIS, ako sú identifikátory, formáty, sémantika, slovníky a podobne.

Jan Dvořák pôsobí vo Výpočtovom centre ČVUT v Prahe a na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobí ako analytik informačného systému na ČVUT a ako vysokoškolský učiteľ. Zaoberá sa vedeckou komunikáciou a informáciami o výskume. V rámci euroCRIS sa dlhodobo venuje vývoju formátu CERIF a  štandardu OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers, který podporuje činnosť medzinárodnej e-infraštruktúry OpenAIRE. Členom Rady euroCRIS sa stal v roku 2013 a od roku 2023 je prezidentom euroCRIS.

Prednáška a prezentácia bola zameraná na manažment výskumných informácií v kontexte euroCRIS,  na implementáciu jedinečných identifikátorov (PID), ako aj na skúsenosti s budovaním inštitucionálneho CRIS na ČVUT v Prahe.  Po prednáške sa rozvinula odborná diskusia, na otázky účastníkov odpovedal okrem J. Dvořáka aj jeho kolega z ČVUT Tomáš Chudlarský.

CVTI SR je inštitucionálnym členom euroCRIS od roku 2007 a v súlade s medzinárodnými štandardmi buduje a prevádzkuje celoštátny  informačný systém o vede a výskume  SK CRIS.

Prezident euroCRIS Jan Dvořák

Obrázok 1 Prezident euroCRIS Jan Dvořák

Účastníci prednášky dňa 22. 6. 2023

Obrázok 2 Účastníci prednášky dňa 22. 6. 2023

Posledný update stránky: 2023-06-30 10:36