Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie: Požiadavky praxe si ako učiteľ informatiky môžeš overiť priamo v IT firmách

Požiadavky praxe si ako učiteľ informatiky môžeš overiť priamo v IT firmách

Ak je vašou snahou poskytnúť na hodinách informatiky svojím žiakom tie najaktuálnejšie informácie priamo z prostredia IT firiem, je tu príležitosť, získať tieto znalosti z praxe formou stáže.

Desaťdňová stáž v košických IT firmách vám, ako pedagógovi ponúka možnosť zoznámiť sa s fungovaním takýchto spoločností. Zistiť, akým problematikám sa venujú, čo všetko za tým je a aké si to vyžaduje časové či personálne zabezpečenie.

Vlastným žiakom na hodinách informatiky budete môcť poskytnúť cenné skúsenosti takpovediac z pravej ruky. Pomôžete ich tak pripraviť na to, čo ich, ako potenciálnych zamestnancov v IKT priemysle čaká a čo sa od takýchto zamestnancov vyžaduje.       

Ako hovoria skúsenosti učiteľov, ktorí sa podobnej stáže už zúčastnili, je to možnosť ako žiakom podať relevantné informácie priamo o praxi a dokázať ich nasmerovať. Vítané je z ich strany aj pokračovanie v podobných aktivitách. „Vrele odporúčam každému učiteľovi informatiky, aby vedel viac motivovať svojich žiakov na štúdium IT. Mala som možnosť vidieť každodenný pracovný život IT pracovníkov, aké problémy riešia, akým spôsobom kooperujú, spolupracujú. Oboznámiť sa s projektami, ktoré IT firma rieši,“ konkretizuje jedna z absolventiek minuloročnej stáže.

Ponuka stáže je určená pre učiteľov informatiky s kvalifikáciou, na stredných školách. Stáže, v dĺžke desať dní, sú realizované počas letných prázdnin v IT spoločnostiach v Košiciach. Konkrétne, o aké firmy ide, a aké sú obsahové ponuky  jednotlivých stáží, nájdete priamo v registračnom dotazníku: http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/764776?lang=sk

Stáže sú organizované ako súčasť aktivít národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

Posledný update stránky: 2019-06-26 11:51