Najväčšia tematická prierezová výzva Horizont 2020 má za sebou významné kooperačné podujatie

Krátke prezentácie projektových ideí aj bilaterálne stretnutia. Online podujatie zamerané na najväčšiu tematickú výzvu programu Horizont 2020 - oblasť Green Deal sa organizovalo ako efektívny nástroj nadväzovania nových kontaktov a partnerstiev.

Centrum vedecko-technických informácií SR, ako partner siete Enterprise Europe Network zorganizovalo v dňoch 14. - 23. októbra 2020 virtuálne kooperačné podujatie venované tvorbe konzorcií v rámci najväčšej tematickej prierezovej výzvy programu Horizont 2020 zameranej na Green Deal.

„Podujatie  H2020 Green Deal Call – Virtual Brokerage Event sa konalo v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi pre Horizont 2020 v Českej republike, Izraeli, Maďarsku, Poľsku a iniciatívou BIOEAST. Akciu podporili aj lokálni partneri siete Enterprise Europe Network v Portugalsku a v  Španielsku.  Účastníkom sme chceli dať priestor prezentovať vlastné  projektové myšlienky formou  takzvaných pitch session, čiže krátkych, ale výstižných prezentácií,“ uvádza Lucia Dávidová ako národný kontaktný bod pre H2020 v CVTI SR.  

Ako ju doplnila kolegyňa Miroslava Tužinská dôležitou súčasťou podujatia boli tiež bilaterálne stretnutia prostredníctvom online matchmakingovej platformy. „Podujatie otvoril Sven Schade, zástupca Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie - DG RTD. V prezentácii priblížil politické pozadie Európskej zelenej dohody - Green Deal a obsah jednotlivých oblastí tejto výzvy,“ konkretizuje Tužinská.  

Podujatia sa zúčastnilo vyše 500 účastníkov z viac ako 30 krajín. Slovenských zástupcov na podujatí reprezentovalo 40 registrovaných subjektov vrátane univerzít, samospráv, inštitúcií súkromného sektora či neziskových organizácií. „V rámci pitch session prezentovalo svoje projektové myšlienky desať slovenských organizácií. Medzi inými Žilinská univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická  univerzita, Trnavská  univerzita či Národné poľnohospodárske  a potravinárske centrum.  Účastníci, z radov koordinátorov, ako aj možných projektových partnerov viedli spolu vyše 400 bilaterálnych stretnutí,“ hovorí Dávidová.

Všetky prezentácie, ktoré odzneli v rámci pitch session sú k dispozícii na webovej stránke podujatia v sekcii Presentations. Konkrétne ponuky účastníkov na projektové návrhy nájdu záujemcovia v sekcii Marketplace.

„Uzávierka podávania projektových návrhov do výzvy programu Horizont 2020 na Green Deal je 26. januára 2020. Všetky informácie o výzve sú uvedené na webovej stránke portálu Národnej kancelárie Horizont 2020,“ uzatvorila Tužinská.  

V prípade záujmu o kontakt na konkrétneho účastníka podujatia H2020 Green Deal Call – Virtual Brokerage Event, obráťte sa prosím na národné kontaktné body pre Horizont 2020:

Lucia Dávidová, lucia.davidova@cvtisr.sk

Miroslava Tužinská, miroslava.tuzinska@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2020-11-18 13:58