MŠVVaŠ SR (ponuka pracovného miesta): Učiteľ pre I. stupeň základnej školy - primárne vzdelávanie Európskych škôl na školský rok 2020/2021

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR informuje o výberovom konaní na voľné miesto učiteľa do systému Európskych škôl na školský rok 2020/2021.

Uvedená ponuka je zverejnená na webovom sídle MŠVVaŠ SR pod záložkou Voľné pracovné miesta, Výberové konania MŠVVaŠ SR, Výkon práce vo verejnom záujme:

MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa pre I. stupeň základnej školy - primárne vzdelávanie Európskych škôl na školský rok 2020/2021, od 1. septembra 2020  

Uchádzači sa do výberového konania môžu prihlasovať v termíne do 30. augusta 2020 do 23,59 h. prostredníctvom stránky www.lektoriucitelia.sk.

 

Posledný update stránky: 2020-08-11 11:07