Millennium Technology Prize 2018

Fínska technologická agentúra za podpory fínskeho prezidenta pozýva nominovať vhodných kandidátov – inovátorov na Millenium Technology Prize 2018.

Cena sa bude udeľovať inovátorom – tvorcom najnovších inovácií, ktoré patria medzi špičkové        vo svete. Nominácie môžu predkladať univerzity, vedecké centrá alebo firmy.

Termín uzávierky predkladania nominácií je 31.7. 2017.

Millennium Technology Prize 2018

http://taf.fi/en/millennium-technology-prize/

Posledný update stránky: 2017-07-25 08:55