Mentoringový program pre stredoškoláčky so záujmom o vysokoškolské štúdium technického a prírodovedného zamerania

V čom spočíva mentoringový program?

Mentoring spočíva v osobnom vedení jednej stredoškoláčky (príp. menšej skupiny) jednou mentorkou, študentkou vysokej školy. Mentorka predstavuje stredoškoláčke svoj odbor a oboznamuje ju s vysokoškolským systémom štúdia. Berie ju so sebou na prednášky, do laboratórií, radí jej s prijímacími skúškami, odporúča príslušnú literatúru a pod. Súčasťou programu sú aj spoločné aktivity s ostatnými účastníčkami programu. Program je preto užitočnou pomôckou pri rozhodovaní, na ktorú školu a aký odbor sa prihlásiť. 

Výstava je verejnosti prístupná každý pracovný deň v prevádzkovej dobe knižnice.

Pozvánka 

 

Posledný update stránky: 2013-04-29 13:09