Medzinárodný projekt ResInfra@DR: Tréning na výskumné infraštruktúry

Zvýšte si úroveň vedomostí a znalostí v oblasti hodnotenia, plánovania, monitorovania, efektívnej prevádzky a manažmentu výskumných infraštruktúr ...

... hovorí aktuálne výzva medzinárodného projektu ResInfra@DR


VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV O ABSOLVOVANIE TRÉNINGU V OBLASTI VÝSKUMNÝCH INFRAŠTRUKTÚR:


Projekt ResInfra@DR organizuje tréning na budovanie kapacít pre ex-ante hodnotenie výskumných infraštruktúr, plánovanie výskumných infraštruktúr, monitorovanie existujúcich a identifikáciu očakávaných dopadov výskumných infraštruktúr.

Tréning sa zameriava predovšetkým na zriaďovateľov výskumných infraštruktúr, grantové agentúry podporujúce tieto infraštruktúry, ďalej manažérov a prevádzkovateľov, ako aj potenciálnych hodnotiteľov výskumných infraštruktúr.

Jedná sa o 4-dňový tréning s poskytnutím ubytovania a preplatením cestovných nákladov pre vybraných účastníkov.

Účasť je obmedzená na občanov krajín Dunajského regiónu.

Viac informácií nájdete v priloženej výzve na účasť na tréningu. V prípade, ak máte záujem sa tréningu zúčastniť, vyplňte prosím formulár žiadosti na konci výzvy (Open call for trainees, str. 6).

CALL FOR PARTICIPATION IN A TRAINING TO BUILD CAPACITY FOR EVALUATION, PLANNING, MONITORING, IMPACT STEERED OPERATION AND MANAGEMENT OF RESEARCH INFRASTRUCTURES 

Bližšie informácie Vám poskytne Marko Hajdinjak, projektový partner zodpovedný za realizáciu tréningov (email: resinfra@online.bg)

Deadline na podanie prihlášky je 16.3.2018 o 17.00 hod.


Miesto a čas konania tréningu:

Banja Luka, Republika Srpska – Bosna-Herzegovina, 24. - 27. apríl 2018

Ak Vám tento tréning časovo nevyhovuje, je možnosť sa prihlásiť aj na májový tréning do Bukurešti (22. - 25.5.2018).


Posledný update stránky: 2018-03-15 08:41