Medzinárodný projekt ResInfra@DR: Oznámenie o výzve na zapojenie sa do pilotných aktivít pre výskumné infraštruktúry


Oznámenie o výzve na zapojenie sa do pilotných aktivít pre výskumné infraštruktúry: Mutual Learning Exercise (vzájomné vzdelávacie aktivity) v rámci projektu ResInfra@DR


V rámci projektu ResInfra@DR bola vyhlásená otvorená výzva na zapojenie výskumných infraštruktúr a expertov do procesu pilotných návštev výskumných infraštruktúr formou vzájomného učenia sa.

Pilotné akcie sú zamerané na posilnenie výskumných infraštruktúr v dunajskom makroregióne, na vzájomné učenie sa a následne na vypracovanie praktických odporúčaní.

Kritériá oprávnenosti, finančný rámec, hodnotiace kritériá a osobitné podmienky sú popísané v samotnom texte výzvy v anglickom jazyku. Sumár o výzve je možné nájsť aj v slovenčine.


Žiadosti musia byť predložené elektronicky (emailom) najneskôr do 25. júna 2018, 14:00.

Žiadosti musia byť predložené v angličtine.


Oznámenie o Výzve: Mutual Learning Exercise (vzájomné vzdelávacie aktivity) v rámci projektu ResInfra@DR    

Mutual Learning Exercise – Pilot Actions: Open Call for the involvement of research infra-structures and thematic experts  


Viac info: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/resinfra-dr

Posledný update stránky: 2018-06-12 14:22