Medzinárodný projekt EcoInn Danube: The first year of the ECOinnovation Forum introduced innovative projects, fights of green startups and considerable networking

EKOinovačné fórum s mottom „udržateľné technológie pre budúcnosť“ malo za cieľ predovšetkým urýchliť nástup moderných riešení do každodenného života.

Koncom novembra sa stretli zástupcovia medzinárodných inštitúcií, akademickej a výskumnej sféry a zástupcovia inovatívnych firiem rôznych veľkostí na podujatí ECOinnovation Forum.

Podujatie ponúklo zaujímavú diskusiu o súčasných aj budúcich trendoch v tejto oblasti a predstavili sa aj moderné udržateľné technológie, ktoré môžu krajinám Európskej únie zabezpečiť konkurencieschopnosť v globálnom meradle.

Podujatie sa konalo v rámci medzinárodného projektu EcoInn Danube, do ktorého je CVTI SR zapojené v pozícií takzvaného koordinátora.

oficiálna tlačová správa:

The first year of the ECOinnovation Forum introduced innovative projects, fights of green startups and considerable networking

(zdroj: BIC Brno)

*  http://www.bicbrno.cz/Aktuality/Prvni-rocnik-EKOinovacniho-fora-prinesl-predstaven  *    

Posledný update stránky: 2017-12-06 17:11