Medzinárodné projekty EcoInn Danube a FabLabNet ako úspešné projekty programov Interreg Dunajský nadnárodný program a Interreg Stredná Európa

V utorok 9. januára 2018 sa o 10.00 h v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020, ktorý pre realizátorov projektov organizuje Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod. Zameraný bude na  predchádzanie chýb pri vykazovaní výdavkov a realizovaní verejného obstarávania. Zaujímavou súčasťou podujatia bude prezentácia úspešných projektov, ktoré v rámci nadnárodných programov realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR.

Prvým z nich je projekt EcoInn Danube, ktorého cieľom je posilnenie spolupráce inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti ekologicky orientovaných inovácií, najmä energetickej efektívnosti prostredníctvom aktivít, ktoré podporujú zhromažďovanie dopytu a ponuky nápadov na ekoinovácie, napr. aj v rámci platforiem www.ecoinnovative.eu, letných škôl, inovačných fór a workshopov, ktoré sa zameriavajú na inovácie pre napr. zvyšovanie efektívnosti firmy, jej výroby, prevádzky a pod. s cieľom zapojiť do riešenia problémov a prinášania nových prístupov aj slovenské vysoké školy. Viac informácií na:  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube.

Druhým je projekt FabLabnet, v rámci ktorého detašované oddelenie Centra vedecko-technických informácií SR – Fablab - vytvorilo dielňu s najnovšími technologickými  zariadeniami  vrátane 3D tlačiarne  či laserovej rezačky, elektronickej konštrukcie atď., v ktorej si svoje nápady na podnikanie alebo vedecký výskum môže otestovať široká verejnosť, najmä však študenti. Podstatou projektu je doslova priniesť koncept kreatívnych dielní existujúcim aj budúcim inovátorom v rámci strednej Európy a spájať tieto dielne či laboratóriá na medzinárodnej úrovni. Partnermi projektu sú vedecké, rozvojové aj podnikateľské organizácie v Taliansku, Maďarsku, Česku, Slovinsku, Chorvátsku, Rakúsku, Nemecku a Poľsku.  Dielne typu Fablab sú inšpirované skúsenosťami z MIT Boston.

Dôkazom zmysluplnosti existencie takýchto laboratórií je aj úspech študentov z gymnázia Spojenej školy sv.Františka z Assisi v Bratislave, ktorí vďaka prístupu k 3D technológiám vyvinuli napríklad aj futbalových robotických hráčov a zúčastnili sa s nimi Majstrovstiev sveta v robotickom futbale v Nemecku (2016) a v Japonsku (2017). 
Viac informácií na: 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html;

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//Projekty/FabLabNet/FINAL_sk_preklad_FabLabNet_Policy_paper.pdf .

Činnosť technologickej dielne Fablab, ako aj roboti hrajúci futbal, budú súčasťou utorkového programu seminára. 

V Slovenskej republike je v rámci nadnárodných programov realizovaných 68 projektov, v ktorých je  zapojených celkom 98 slovenských partnerov.

* zdroj: Úrad vlády SR / www.vlada.gov.sk/roboty-3d-tlaciaren-3d-dizajn-aj-modelovanie-%E2%80%93-seminar-k-implementacii-nadnarodnych-programov-s-technologickymi-novinkami/

Posledný update stránky: 2018-01-08 12:21