Medzinárodná organizácia pre výskumné informácie euroCRIS rokovala na pôde CVTI SR

Pravidelný strategický členský míting medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS  sa  túto jeseň konal  na Slovensku. Hostiteľom bolo Centrum vedecko-technických informácií SR.

Zúčastnení odborníci hovorili predovšetkým o problematike výskumných informácií vo vzťahu k dnes tak aktuálnej téme otvorenej vedy. V rámci trojdňového stretnutia odzneli, v jeho hlavnej časti, prezentácie Jeana-Claude Burgelmana, zodpovedného za európsky projekt otvorenej vedy  European Open Science Cloud (EOSC), Simona Hodsona, výkonného riaditeľa CODATA (Committee on Data of the International Council for Science) a Alberta Zigoniho, riaditeľa pre rozvoj trhu spoločnosti ELSEVIER.

Popoludnie, pred začiatkom riadneho konferenčného programu patrilo zasadnutiam pracovných skupín. Následne sa prezentovali štandardy EÚ pre výskumné informácie - dátový formát CERIF. 

„Počas ďalších dvoch rokovacích dní mítingu  priblížili prezentujúci rečníci viacero prípadových štúdií zo zahraničia. Do programu sme tiež zaradili regionálnu sekciu, na ktorej  odzneli príspevky  nielen zo Slovenska, ale aj z ostatných stredoeurópskych krajín,“ približuje za organizátorov Danica Zendulková z CVTI SR. 

CVTI SR predstavilo zúčastneným, prostredníctvom prezentácií našich kolegov, napríklad systém SK CRIS a integráciu dát z výskumu a vývoja, aktivity v oblasti podpory otvorenej vedy a Integrovaný systém služieb na podporu výskumno-vývojových aktivít. 

Ako vo svojom úvodnom príhovore uviedol Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR, Centrum vedecko-technických informácií je členom medzinárodnej organizácie euroCRIS už od roku 2007 a aktívne sme ako inštitúcia participovali na viacerých podujatiach realizovaných počas tohto obdobia. V roku 2014 sme tiež zorganizovali konferenciu k téme informačných systémov vo vede. Ako Turňa na záver spomenul, CVTI SR má aj naďalej veľké plány v oblasti vývoja informačných systémov pre podporu vedy a výskumu na národnej úrovni.          

Súčasťou stretnutia boli tiež prezentácie strategických partnerov euroCRIS. Konkrétne medzinárodných organizácií OCLC, CASRAI a ESF.

Strategický míting euroCRIS sa konal v dňoch 20. – 22. novembra 2017 v priestoroch CVTI SR.  Kompletný program podujatia nájdete na stránke http://www.eurocris.org/activities/membership-meetings/bratislava-strategic-membership-meeting-november-2017

FOTOGALÉRIA 

Posledný update stránky: 2018-01-26 11:49