MEDLINE Complete

MEDLINE Complete je najobsiahlejšiou plnotextovou kolekciou popredných časopisov a iných publikácií pre biomedicínsky výskum.
Obsahuje plné texty článkov z viac ako 2500 titulov časopisov.

VSTUP pre registrovaných používateľov CVTI SR do 31. 10. 2015

Posledný update stránky: 2016-02-03 12:31