85vyrocie.cvtisr.sk

„Malá nobelovka“ opäť aj pre Slovensko. Premiérovo smeruje na univerzitu

Byť súčasťou tej najkvalitnejšej európskej vedy či dokonca prezentovať tú najkvalitnejšiu vedu na európskej úrovni nie je pre našich výskumníkov a inovátorov žiaden nedosiahnuteľný cieľ. Po tretíkrát v slovenskej histórii máme „doma“ „malú nobelovku.“

Uspieť v najprestížnejších grantoch Európskej rady pre výskum (ERC) znamená realizovať skutočne kvalitný výskum,  ktorý posúva hranice poznania v danej vedeckej oblasti. Na druhej strane to znamená mať pripravený kvalitný projekt a odprezentovať ho na vysokej úrovni. 

Aktuálne sa to podarilo Michalovi Májekovi z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Získal v poradí už tretí ERC grant Slovenska. Finančná podpora v hodnote 1, 55 mil. Eur smeruje na projekt v oblasti výskumu chemickej katalýzy s piezoelektrickými materiálmi. Podľa slov grantistu môže nová metóda chemickej aktivácie pomôcť hľadať nové reakcie využiteľné či už pri syntéze liečiv alebo materiálovej vede. 

Odbornú pomocnú ruku v procese podala Májekovi aj Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Michal nás oslovil na základe odporúčania projektového oddelenia fakulty, na ktorej pôsobí. Poskytli sme mu spätnú väzbu, konkrétne tipy na dopracovanie grantu. Následne sme mu zabezpečili tréning, v ktorom sa venoval príprave na prezentáciu a pohovor pred komisiou,“ upresňuje Zuzana Reptová,  Národný kontaktný bod pre Horizont Európa.   

Ako doplnila, Národná kancelária Horizontu v CVTI SR poskytuje vedcom, výskumníkom a inovátorom bezplatné poradenské služby. Odborníci ich zorientujú vo vybranej grantovej schéme, aktuálnych výzvach. Pomôžu im osvojiť si pravidlá a kritéria, podľa ktorých sa ich projekty budú hodnotiť. Dajú im praktické rady ohľadom rozpočtu. „Uchádzači o grant nás zväčša oslovia priamo. Je to často na základe odporúčania alebo sa v minulosti zúčastnili niektorého z našich informačných podujatí či tréningov. To bol prípad aj novozískaného grantu.“

V Národnej kancelárii Horizontu poskytujú zdarma poradenstvo záujemcom o rôznorodé výskumné a inovačné granty. Ide aj o individuálne projekty excelentnej vedy, akým je prestížny ERC grant, ale aj projekty na výskumnú spoluprácu na európskej či medzinárodnej úrovni, prenos skúseností alebo rozvoj ľudských zdrojov vo vede a výskume. Za význam individuálneho poradenstva Národnej kancelárie hovorí napríklad aj 25 úspešných projektov z rôznych oblastí podporených počas minulého roka.

„Ako národné kontaktné body pre Horizont Európa máme prístup aj k hodnoteniam v minulosti úspešných projektov po celej Európe. Pre nás je to príležitosť poradiť žiadateľom vyslovene cielene. Vieme poskytnúť informácie čomu sa vyhnúť a čo naopak hodnotiteľov najčastejšie zaujme a v hodnotení projektu to vyzdvihnú. Viaceré žiadosti tým významne posunieme v ich kvalite.“

Michal Májek je teda tretím úspešným Slovákom, ktorému patrí ERC grant. Doplnil premiérovo úspešného Jána Tkáča z Chemického ústavu SAV. Jeho projekt bol zameraný na inovatívny spôsob diagnostiky rakoviny prostaty. Druhým úspešným menom je Elzbieta Drazkiewicz zo Sociologického ústavu SAV. Jej projekt, cielený na výskum konšpirácií, získal ERC Starting grant. A do tretice je to spomínaný akademik, vďaka ktorému po prvýkrát smeruje grant aj na slovenskú univerzitu.

Kompletný prehľad k téme ERC grantov poskytuje národný portál ERA portál Slovensko. Jeho súčasťou je aj oficiálna webová stránka Národnej kancelárie Horizontu. Záujemcovia tu získajú potrebné informácie o jednotlivých kontaktných bodoch a službách kancelárie.        

„Malá nobelovka“ opäť aj pre Slovensko. Premiérovo smeruje na univerzitu

Posledný update stránky: 2023-03-31 09:39
×