Liečba ochorení kostí, kompozitné materiály pre priemysel aj medové laboratórium. Odovzdané sú prestížne ceny pre slovenské inovácie a inovátorov

Inovatívne nápady môže prax využiť len vtedy, ak o nich vie. Na druhej strane úlohou inovátorov je svoje duševné vlastníctvo chrániť. Odrazom reality slovenského transferu technológií je ocenenie Cena za transfer technológií na Slovensku.   

Inovátorov, inovácie aj počiny v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe ocenila prestížna súťaž už jubilejný desiatykrát. Víťazom patril slávnostný večer, ktorý bol súčasťou najväčšej slovenskej odbornej konferencie k téme transferu technológií COINTT (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER) 2022.   

Podujatie organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a jeho programovú štruktúru tvoria tradične tri hlavné pódiá: Cooperation – Innovation – Technology Transfer.

Aktuálny ročník odbornej konferencie COINTT hľadá odpoveď na otázku ako zjednodušiť kontakt medzi akademikmi a podnikateľmi. Súčasťou podujatia je aj poukázanie na reálne výsledky práce takejto spoločnej komunikácie v podobe ocenenia Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS).

Mená víťazov už pozná aj aktuálny jubilejný desiaty ročník súťaže. Svoje ocenenie si prevzali počas slávnostného večera. Vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy sú oceňované v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ.

Zo siedmich finalistov kategórie INOVÁCIA vybrala odborná porota inováciu určenú predovšetkým pre medicínu. Vďaka nanoformulácii zlata pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí, kĺbov a chrupaviek sa pacienti už nemusia obávať výrazného toxického vplyvu doterajšej liečby na pečeň či obličky. Liečivo je možné spracovať štandardne ako tablety, kapsuly, prášky či roztoky. Okrem zníženia nežiadúcich účinkov liečivo preukazuje výrazné protizápalové a takzvané chondroprotektívne čiže výživové účinky. Jednoduchšia a účinnejšia môže byť vďaka tejto inovácii napríklad aj liečba reumatoidnej artritídy.

 • Nanoformulácie zlata pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí, kĺbov a chrupaviek
  Majiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave; Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Brno, ČR
  Pôvodcovia: prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., prof. PharmDr. Josef Jampílek, PhD., doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc., doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD., doc. RNDr. Jan Hošek, PhD.

Päť finalistov „zabojovalo“ o víťazný titul v kategórii INOVÁTOR / INOVÁTORKA. Odbornú porotu zaujal najviac kolektív pôvodcov kompozitných materiálov využiteľných v rôznych priemyselných odvetviach.  Ocenení  inovátori presvedčili príkladným prístupom k procesu transferu v prípade svojich technológií. Týkalo sa to tak priamo činností spojených s ich priemyselno-právnou ochranou, nadväzovania možných kontaktov s priemyslom, ale aj propagácie.

Konkrétne štyri inovácie v podobe rôznych kompozitných materiálov môžu nájsť svoje využitie v biomedicíne, doprave, energetike či dokonca vesmírnom výskume. Okrem priemyselno-právnej ochrany sú všetky z inovácií už aj v určitej fáze komunikácie s praxou, teda konkrétnymi podnikateľskými subjektami, ktoré o technológie prejavili záujem.         

 • Kolektív pôvodcov kompozitných materiálov využiteľných v rôznych priemyselných odvetviach (Ing. Martin Balog, PhD. a Ing. Krížik Peter, PhD.)
  Oblasti výskumu: biomedicína, strojársky priemysel (doprava a energetika)
  Pracovisko: Ústav materiálov a mechaniky strojov, Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (CEMEA)

Nominovaná trojica vynikajúcich aktivít v rámci transferu technológií tiež spoznala toho najlepšieho. „Sladký pocit víťazstva“ v kategórii POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ si vychutnalo Medové laboratórium. Projekt prehlbuje poznanie o kvalite a biologických vlastnostiach medu u odborníkov i laikov. Vykonávajú sa tu rôzne testy aj vzdelávacia činnosť. Medové vzorky testovaním získajú etikety, resp. známky kvality, a to podľa úrovne ich antibakteriálnej aktivity.

 • Medové laboratórium ponúkajúce akreditovanú metódu stanovenia antibakteriálnej aktivity medu
  Inštitúcia: Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Ocenenia víťazom odovzdali Michal Novota, poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku, v kategórii Inovácia. Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR odovzdal ocenenie v kategórii Inovátor/Inovátorka. A z rúk významného hosťa podujatia Kevina Cullena, prorektora pre inovácie saudskoarabskej King Abdullah University of Science and Technology, si prevzal ocenenie víťaz v kategórii Počin v oblasti transferu technológií

Liečba ochorení kostí, kompozitné materiály pre priemysel aj medové laboratórium. Odovzdané sú prestížne ceny pre slovenské inovácie a inovátorov

COINTT 2022

18. -  19. október 2022 │Hotel Saffron, Bratislava
Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová
a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) 

 

Posledný update stránky: 2022-10-21 11:28