Levočské múzeum školstva má originálnu výstavu. Venuje sa najväčšiemu výrobnému družstvu v regióne

Ponúkalo pracovné príležitosti pre nevidiacich a slabozrakých. Vďaka nemu sa mohli zdravotne znevýhodnení pracovne uplatniť a nájsť sebarealizáciu. Najväčšie výrobné družstvo v spišskom regióne je dnes vo svojej významnej podobe už minulosťou. Pripomína ju však výstava v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči.

Levoča sa právom považuje za centrum nevidiacich a slabozrakých na Slovensku. Význame nápomocné v starostlivosti o takto zdravotne znevýhodnených, bolo niekdajšie výrobné družstvo OBZOR. 

Družstvo bolo zriadené, aby prioritne zamestnávalo ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou, teda nevidiacich a slabozrakých. Produkovalo kefárske, čalúnnické, košikárske výrobky a zabezpečovalo kooperačné práce. Rozširovaním výroby narastal počet zamestnancov. V období najvyššej prosperity levočské družstvo zamestnávalo až 364 pracovníkov. V roku 1982 vnikol ucelený investičný zámer, ktorý mal za cieľ, okrem pracovných priestorov, vybudovať celý komplex, pracovno-spoločenské centrum pre nevidiacich a slabozrakých. Súčasťou centra mal byť, okrem iného aj krytý bazén, telocvičňa, vonkajšie športovisko,  materská škola a jasle, ubytovacie zariadenia, kultúrne a spoločenské centrum, knižnica, kryté pešie komunikácie a podobne,“ približuje históriu Michaela Tomčofčíková, autorka a kurátorka výstavy z Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

Niekdajší OBZOR zanikol a v roku 2000 ho nahradil UNIVERZÁL, výrobné družstvo invalidov. V roku 2005 vzniklo ďalšie výrobné družstvo UNIVERZÁL, výrobné družstvo nevidiacich. Dnes fungujú obe tieto družstvá UNIVERZÁL aj pre invalidov, aj pre nevidiacich. Sídlia v budove bývalého OBZORu.

„Zámerom výstavy je zdokumentovať vývoj najväčšieho výrobného družstva v regióne. Chronologicky usporiadať najdôležitejšie udalosti, ktoré s témou súviseli a zhromaždiť trojrozmerný materiál. Čomu sa tešíme, že sa nám na výstavu podarilo získať aj nadrozmerný pôdorys z projektu dostavby levočského závodu a pracovno-spoločenského centra pre nevidiacich a slabozrakých,“ uzatvára Tomčofčíková.  

Ako Tomčofčíková dopĺňa, s výstavou sa komfortne môžu zoznámiť aj nevidiaci návštevníci. K dispozícii im bude zvukový sprievodca.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 25. októbra 2018 o 16. hodine v priestoroch Múzea špeciálneho školstva v Levoči, na Námestí Majstra Pavla 28.  Výstava potrvá až do 15. februára 2019.

Levočské múzeum školstva má originálnu výstavu. Venuje sa najväčšiemu výrobnému družstvu v regióne

plagát

Posledný update stránky: 2018-10-22 15:35