Ktorý robot bude najlepší? Rozhodne sa na RoboCup-e

Deti zo základných školách, ale aj stredoškoláci si v najbližších dňoch preveria svoje zručnosti v stavbe a programovaní robotov. Chystá sa 23. ročník celoslovenskej súťaže RoboCup.    

Súťaž RoboCup má rozvíjať záujmovú činnosť, tvorivosť a zručnosti detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov.   

Aktuálny 23. ročník RoboCup-u sa koná v rámci národného  projektu  IT  Akadémia  - vzdelávanie pre 21. storočie. Prebiehať bude v dňoch  28.  februára až 2. marca 2018 v Martine a určený je žiakom základných a študentom stredných škôl.

Súťaž pozostáva z kategórií Konštrukcia; Robotická ruka a RoboCup Junior. V kategórii Konštrukcia súťažné družstvá zhotovia podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice. Pričom v type  použitej stavebnice či materiálu  nemajú  obmedzenia. Program majú zostaviť tak, aby model plnil požiadavky zadanej úlohy. Systém bodovania vyhlási porota pred súťažou. Porota bude prihliadať na možnosti použitých stavebných komponentov. Plniť požiadavky zadanej úlohy budú súťažiaci rovnako aj v kategórii Robotická ruka. Posledná kategória RoboCup Junior má ešte aj vlastné podkategórie. Tu budú roboti hrať futbal s elektrickou loptou v podkategórii Soccer, zachraňovať v podkategórii Rescue, ale aj tancovať v podkategórii Dance.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na  http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Posledný update stránky: 2018-02-23 11:52