KORONAVÍRUS │ Obmedzenie služieb CVTI SR

V súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 (koronavírus) a v súlade s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR, pristúpilo CVTI SR
od 16.3.2020 až do odvolania
k obmedzeniam prevádzky a poskytovaných služieb:   

 1. Fyzické poskytovanie knižnično-informačných služieb bolo zastavené; budova CVTI SR je zatvorená.
  Počas trvania obmedzeného režimu nebudeme sankcionovať v termíne nevrátené vypožičané knihy.

 2. Podľa možnosti a v obmedzenom režime (spravidla v utorok a štvrtok) zabezpečíme registráciu nových záujemcov o vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR, ktorí podľa pokynov na registráciu na vzdialený prístup do e-zdrojov doručia prihlášku mailom a uhradia registračný poplatok na účet CVTI SR.
  Rovnako po úhrade registračného poplatku zabezpečíme aj predĺženie platnosti registrácie už registrovaným používateľom.

 3. Vzdialený prístup do e-zdrojov a online služby sú poskytované bez obmedzenia.

 4. Patentové informačné služby, konzultácie a rešeršné služby poskytujeme naďaleje-mailovou komunikáciou.

 5. Odbor transferu technológií poskytuje aj naďalej expertné podporné služby transferu technológií
 6.  
 7. Služby Kontaktnej kancelárie pre OA je možné si vyžiadať emailom na openaccess@cvtisr.sk
 8.  

    

 

Posledný update stránky: 2020-05-07 10:46