Korektná vedecká práca v praxi. Diskutujte o téme vedeckej integrity

Dôvera medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík je podstatným faktorom ich spoločného fungovania. Kultúra vedeckej integrity sa tak musí stať bežnou praxou a upevňovať sa v inštitúciách, ktorých sa výskumné aktivity bytostne dotýkajú.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spoločne so Slovenskou technickou univerzitou (STU) pripravilo konferenciu kde sa vedecká integrita stane kľúčovým termínom spoločných diskusií.    

Vedecká integrita má mať stabilné miesto v praktickom živote tak výskumných ústavov, vysokých škôl, ako aj grantových agentúr či súkromných výskumných inštitúcií.     

„Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať konferenciu, ktorá by mala prispieť k zabezpečeniu vedeckej integrity na Slovensku. Na podujatí predstavíme pripravenú Deklaráciu o posilnení vedeckej integrity na Slovensku. Jej záväzky sa stanú jedným zo základných pilierov korektnej vedeckej práce. Prostredníctvom hostí sa konkrétnejšie pozrieme aj na takzvaný 'contract cheating,' ktorý sa chápe ako hrubá forma vedeckého podvodu, ale aj na supervíziu a mentorstvo, ktoré naopak môže pomôcť vzdelávaniu sa v oblasti akademickej a výskumnej integrity. No a povieme si aj to, že skutočne záleží na tom, kde vedec či akademik publikuje,“ konkretizuje Soňa Ftáčniková z CVTI SR.     

Konferenciu organizuje CVTI SR a STU. Prebiehať bude v hybridnej forme. Záujemcovia sa jej môžu zúčastniť tak fyzicky, ako aj online. V každom prípade je potrebná registrácia. Všetky podrobnejšie informácie k podujatiu sú zverejnené na ERA portál Slovensko.

Národná konferencia o akademickej a výskumnej integrite

 1. 10. 2021 CVTI SR a STU

 

Posledný update stránky: 2021-09-28 13:41