Konferencia CERN – Slovensko: Priemysel a transfer vedomostí

Dňa 24. marca 2015 sa uskutočnila na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky konferencia CERN – Slovensko: Priemysel a transfer vedomostí. Toto podujatie bolo prvým svojho druhu na Slovensku, ktorého cieľom bolo rozšírenie spolupráce podnikateľského sektora s CERNom.

V úvode konferencie vystúpil s príhovorom štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Rastislav Chovanec: „Členstvo Slovenska v CERNe má vplyv na slovenský priemysel a podľa výsledkov z minulosti má Slovensko obrovský potenciál realizovať dodávky pre CERN,“ povedal.

Na tejto konferencii malo  svojho zástupcu aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Mgr. Miroslav Kubiš, projektový manažér projektu NITT SK, vystúpil s prezentáciou na tému Prehľad o transfere technológií na Slovensku.

Konkrétnejšie informácie o podujatí CERN - Slovensko: Priemysel a transfer vedomostí nájdete na oficiálnej stránke konferencie:

http://indico.cern.ch/e/CERN-SLOVAKIA2015

Posledný update stránky: 2015-03-30 11:36