Keď sa povie ženy a veda

Rodová rovnosť je celospoločenskou otázkou a predmetom diskusií na rôznej úrovni. Aktuálne sa bude v Bruseli hovoriť o tom, ako je to so ženami pôsobiacimi vo vede a výskume. Aké majú podmienky, v akej miere sú v tejto oblasti zastúpené, či ako ich podporiť v ich práci. Aj o tom bude diskusia na pripravovanej konferencii „Ženy vo vede“.

Podujatie „Ženy vo vede“ má podporiť verejnú diskusiu o postavení žien v oblasti vedecko-výskumnej práce a ich potenciálu uplatniteľného v tejto sfére. Organizátorom podujatia je Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) spoločne so Stálym zastúpením SR pri EÚ. Podujatie otvorí Peter Jarovčík, stály predstaviteľ SR pri EÚ.  

Konferencia bude pozostávať z dvoch častí. Najskôr budú predstavené aktuálne štatistiky, analýzy či iniciatívy týkajúce sa rodovej rovnosti vo vede a výskume. Druhá časť podujatia poskytne priestor pre panelovú diskusiu, v ktorej sa bude hovoriť o súčasných problémoch, prekážkach a potrebných zmenách v tejto oblasti.

Napriek tomu, že téma žien a ich postavenia v profesijnom živote je vo všeobecnosti živou témou, žiadna zo snáh medzinárodných či priamo európskych inštitúcií nepriniesla doteraz zrovnoprávnenie žien napríklad v oblasti vedúcich pozícií, a týka sa to aj vedy a výskumu.

Konferencia „Ženy vo vede“ ponúkne plnohodnotnú diskusiu vedcov, odborníkov a tvorcov politík o postavení žien v tejto profesijnej oblasti.

Podujatie sa uskutoční 21. novembra 2017 od 14. do 19. hodiny v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.

Kompletný program podujatia

Registrácia

WOMEN IN SCIENCE   (brožúra)

Posledný update stránky: 2017-11-16 09:45