Keď je programovanie hrou

Žiadna nuda s nulami a jednotkami v programovacom jazyku, ale umenie si s ním poradiť tak, aby výsledkom bola funkčná počítačová hra. Žiaci a študenti, ktorí sa predstavili v súťaži IHRA 2018 to zvládli výborne.

Šiesty ročník celoslovenskej súťaže v tvorbe počítačových hier IHRA 2018 zaujal 63 tímov. Našli  sa tu tak žiaci základných či stredných škôl, ako aj študenti univerzít. Nakoľko nebolo možné z prihláseného množstva hier prezentovať na finálnej prehliadke všetky, vybralo sa desať hier v kategórii, v ktorej súťažili žiaci základných škôl, rovnaký počet v tej pre stredoškolákov a tri hry, ktoré pripravili vysokoškoláci.        

Vybrané hry museli ich tvorcovia predstaviť odbornej hodnotiacej komisii, ktorú tvorili zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a slovenských IT firiem. Dôležitými kritériami, ktoré si porota všímala boli samozrejme nápad a spracovanie hry, ale podstatná bola aj miera jej hrateľnosti, technická náročnosť programovania, grafika a v neposlednom rade schopnosť prezentovať sa.

Celoštátna finálová prehliadka vybraných tímov a ich hier sa konala 18.4. 2018 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Išlo zároveň o aktivitu národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii                           na  http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Posledný update stránky: 2018-04-19 12:44