Je tu výzva byť súčasťou tvorby národnej stratégie otvorenej vedy na Slovensku. CVTI SR uvíta odborné pripomienky k jej konceptu

Chcete ovplyvniť, v akej podobe sa bude na Slovensku rozvíjať otvorená veda? Zúčastnite sa tvorby Národnej stratégie otvorenej vedy.

Otvorenosť pre vedu znamená väčšiu viditeľnosť, dostupnosť, efektivitu, možnosť medzinárodnej spolupráce a spoločenský dosah, a samozrejme aj citovanosť.

Politiku o vede nie je možné tvoriť bez vedcov, preto Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako národný referenčný  bod pre Open Access politiku Európskej komisie na Slovensku oslovuje aj týchto najpovolanejších.

„Podeliť sa s nami o svoj názor a pripomienkovať predbežný koncept tohto vládneho dokumentu je možné v pripomienkach na google docs alebo nám oslovením nás na emailovú adresu openaccess@cvtisr.sk,“ konkretizujú z Kontaktnej kancelárie pre Open Access v CVTI SR.

PRIPOMIENKOVÉ KONANIE OTVORENÉ DO 20. 8. 2020.

CVTI SR zároveň pozýva aj na osobné stretnutie vo vybraných slovenských mestách. Pripravené podujatia spájajú prezentáciu a diskusiuNárodnej stratégii otvorenej vedy na Slovensku.  

17. 8. 2020, 10:00 l KOŠICE, VEĽKÁ ZASADAČKA REKTORÁTU UPJŠ, ŠROBÁROVA 2
18. 8. 2020, 10:00 l BANSKÁ BYSTRICA, UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UMB, VZDELÁVACIE CENTRUM MATEJA BELA, TAJOVSKÉHO 51 (1. POSCHODIE)
20. 8. 2020, 10:00 l BRATISLAVA, VEDECKÝ PARK UK, ILKOVIČOVA 8
24. 8. 2020, 10:00 l ŽILINA, ŽILINSKÁ UNIVERZITA, MIESTNOSŤ AA024

 

Posledný update stránky: 2020-08-14 12:56