IT projektom roka 2016 sa stala akademická sieť SANET

SANET na zabezpečenie prevádzky siete dostáva dotáciu z ministerstva školstva a pripojenie do európskej siete pre vedu výskum a vzdelávanie GEANT hradí  čiastočne aj z európskych fondov. Prispieť k jej rozvoju pomohlo aj Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré vytvorilo sieťovú infraštruktúru pre výskum operátorského prostredia s využitím netradičnej technológie.

 IT projektom roka 2016 sa stala akademická sieť SANET

Posledný update stránky: 2016-10-18 13:15