IoT Expo Bratislava 2016

internet vecí

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, spolu s ostatnými francúzskymi veľvyslanectvami v rámci Višegrádskej skupiny, organizuje konferenciu Internet vecí v dňoch 7. až 8. júla 2016.

Konferencia IoT Expo Bratislava 2016 má za úlohu sústrediť rôznych hráčov v srdci Európy z oblasti  start-up ekosystémov, a to  z 5 krajín: Francúzsko a krajiny V4 (Slovensko, Maďarsko, Česká republika a Poľsko).

Prečo Francúzsko a krajiny Višegrádskej skupiny?

Krajiny Višegrádskej skupiny tvoria dynamickú skupinu a vzájomne prepojený priestor s vysokým potenciálom v oblasti technológií a inovácií. Našou ambíciou je vytvoriť platformu na výmenu poznatkov, nápadov a príležitostí v rámci start-up ekosystémov v týchto krajinách strednej Európy a vo Francúzsku, ktoré sa tiež rýchlo rozvíja v tejto oblasti.

Kto?
Pozývame zástupcov start-upov, malých a stredných podnikov, výskumných centier, ako aj  zástupcov orgánov verejnej správy, čiže partnerov, ktorí pomôžu rozvinúť obchodné partnerstvá.

Čo?
Čakajú nás stretnutia, okrúhle stoly na špeciálne témy, prezentácie, workshopy s profesionálmi, kompletný program.

Kde a kedy?
IoT Expo Bratislava 2016 sa bude konať v Bratislave v Austria Trend Hotel, počas jedného a pol dňa t. j.  7. a 8. júla 2016. Táto akcia je usporiadaná v rámci slovenského predsedníctva EÚ, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku.

Ako sa môžete zúčastniť?
Zaregistrujte sa na našich webových stránkach, vyplnením formulára na stránke Registrácia a kontakt

Internet vecí má  významné miesto vo všetkých aspektoch nášho každodenného života, ale aj vo vývoji nových priemyselných procesov. Jednotlivé diskusie budú viesť odborní speakri pochádzajúci z Francúzska, Slovenska, Poľska, Maďarska a Českej republiky a  podelia  o svoje hľadiská a skúseností v rámci diskusií tohto podujatia.

Pozvánka

Zdroj: webová stránka konferencie   

Preložila: MI
Uverejnila: JN

Posledný update stránky: 2016-06-03 07:52