Inšpirujte sa úspešnými príkladmi

Medzinárodný projekt NCP_WIDE.NET  zameraný na šírenie excelentnosti a rozšírenie účasti v programe Horizont 2020 s cieľom podporiť nadnárodnú spoluprácu národných kontaktných bodov aktuálne inšpiruje príkladmi takzvanej dobrej praxe.

Úspešné príklady nájdete v publikácii SPREADING EXCELLENCE AND WIDENNING PARTICIPATION SUCCESS STORIES

Posledný update stránky: 2021-03-02 13:41