Inovačné nápady pre ezdravie a potravinársky priemysel

Medzinárodný projekt HubIT pozýva na online podujatie: "Responsible Digital Designathon."

V dňoch 12. - 14. februára 2021 sa uskutoční online podujatie s názvom Responsible Digital Designathon, ktoré v rámci projektu HubIT organizuje Asociácia ICT Maďarska spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR s cieľom nájsť prelomové inovačné nápady v dvoch odvetviach, ktoré dostali jasný „ďalší“ impulz kvôli pandémii COVID-19 pokračovať v procese digitalizácie: eHealth a Food Industry.

Hlavné témy podujatia:

eHealth

  • Health screening of the rural population (low standard of health and personal infrastructure). Communication and awareness reaising possibilities related to this issue.  
  • Role of local groups in the health system – prevention, sustainability etc.

Food Industry

  • Food production adapted to nutrition needs
  • handling surplus
  • food delivery solutions in the light of COVID 2019
  • food safety – supply chains
  • Societal aspects of establishing short food chains – what facilitates and what hinders this process?

Registrácia je sprístupnená do 10. februára 2021 na stránke www.ivsz.hu Podujatie bude prebiehať v maďarčine, ale samozrejme je prístupné aj pre maďarsky hovoriacich žijúcich v zahraničí teda aj na Slovensku.

Pre viac informácií kontaktujte: p. Klara Süveges-Heilingbrunner; email: hklara@ivsz.hu   Tel.: +36703922048

Registrácia na podujatie do 10.2.2021

 

Posledný update stránky: 2021-02-10 11:03